effektiv

Bästa tipsen när du vill bli mera effektiv i din vardag

Du har säkert någon gång känt att tiden aldrig räcker till och att du allt oftare känner dig stressad. Du kanske också känner att du gör en hel del saker hela tiden och dagligen utför du uppgifter som tar lång tid. Var och en av uppgifterna kanske inte tar så lång tid i sig men utöver de uppgifter du redan har så tillkommer det nya saker som du måste utföra. Det är inte ovanligt att det kan kännas som att stressen och känslan av att vara otillräcklig även tar över ens liv.

Här gäller det att du sätter dig ner och funderar vad det är som gör att du ägnar så stor del av din vardag åt saker som du tycker och känner att du måste göra. Är alla saker nödvändiga att utföra? Kan det vara så att du bara genom att ta dig en funderare kommer på saker som du bara gör av ren slentrian och som du enkelt kan plocka bort från din agenda?

Lista, planera och prioritera

Du kan försöka börja med att lista vilka de uppgifter är som du gör regelbundet och dela upp dem i prioritetsordning. Vissa saker måste göras direkt, andra saker kan vänta ett tag eftersom de inte är helt nödvändiga. En del saker kan du kanske helt och hållet ta bort från din agenda.

Efter den grova genomgången kan du försöka göra en uppskattning av hur mycket tid du lägger ner på var och en av de aktiviteter du listat. Du kan då också göra en bedömning av om det är rimligt att du ägnar så mycket tid åt de olika uppgifterna. Fundera också då på om du kan göra saker mera effektivt eller omprioritera några av de uppgifter du listat.

Bara att se till att allt finns nedskrivet på en lista gör att du får en bättre överblick över allt du gör. Därmed kan du på ett mycket enklare sätt försöka omfördela och rensa bort, så att du blir mycket effektivare. Du kanske också kan fundera över hur du fördelar din dag.

Ska du eventuellt stiga upp en timme tidigare på morgonen för att bli mera effektiv? Ska du fördela dina uppgifter så att andra personer kan avlasta dig och bli mera delaktiga i din vardag? Dagarna rullar på och mycket av det du gör kanske du gör på ren slentrian.

Här är det mycket vunnet om du bara tar dig tid att sätta dig ner och göra en genomgång och planering. På detta sätt har du kommit en bra bit på vägen att hitta ett bättre flyt och bli mera effektiv i din vardag.