CBD olja

CBD-olja kan lindra besvär vid ADHD!

ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och påverkar din impulskontroll och din koncentration och har ingenting att göra med intelligens. Svårigheterna kan uppstå i olika miljöer och många behöver medicinera för att må bättre. Att själv kämpa med ADHD eller ha någon i sin omgivning som har en daglig kamp med ADHD är verklighet för många.

Livet är fullt med krav och måsten att ta hänsyn till och det är inte alltid så lätt för personer med ADHD, det kan lätt framkalla både ångest och stress. Samtalsämnen kring att CBD-olja kan lindra allt från reumatism och epilepsi till acne går heta. Forskning kring om CBD-oljakan lindra ADHD- symtom är fortfarande i begynnelsestadiet men ser än så länge lovande ut.

Så kan CBD-olja hjälpa

Som sagt så är forskningen kring CBD-olja som en lindring mot ADHD symptom i uppstarten och därför inte så beprövat än. En av orsakerna till ADHD tros vara låga nivåer av dopamin i hjärnan. Eftersom dopamin är viktigt i vårt system för att hjälpa kroppen med bland annat uppmärksamhet, motorik och motivation, är en låg nivå av detta problematisk.

För att kunna fungera i vardagen behöver därför många med en ADHD diagnos medicinera. För att öka koncentrationen och minska impulsivitet och hyperaktivitet verkar de flesta ADHD medicinerna centralstimulerande och ökar dopaminnivåerna i hjärnan. I en studie som gjordes 2017 visade det sig att CBD-olja kan ha samma effekt som dessa medicinerna. Det menar en del forskare kan vara förklaringen till varför forskningen visar positiva resultat från en hel del ADHD studier där man använt CBD-olja.

Stressnivåerna hos personer med ADHD är ofta höga vilket inte gör vardagen så lätt alla gånger. Människor med ADHD har generellt högre kortisolnivåer och produktionen av kortisol kan öka drastiskt när de börjar tänka på saker som stressar dem. En studie, gjord för några år sedan, visade att CBD kan hjälpa människor utan diagnoser att minska sina kortisolnivåer. Det betyder, tror många, att det även kan hjälpa personer med ADHD som lider av höga kortisolnivåer.

Hur mycket CBD-olja krävs för att det ska ske en lindring?

Att svara på hur mycket CBD-olja som krävs för att just du ska bli hjälpt är svårt, det bästa är att testa sig fram. Precis som med annan ADHD medicin är doseringen ofta individuell och behöver provas fram för att få så bra effekt som möjligt för individen. Innan man börjar använda CBD-olja som en alternativ medicinering är det viktigt att man konsulterar sin läkare. Det är självklart du som beslutar vad som är rätt för dig men när det finns receptbelagda mediciner med i bilden är det viktigt att rådfråga sin läkare.

Du behöver också allergitesta dig innan du börjar använda CBD-olja. Detta gör du genom att droppa oljan på din arm och vänta 30 minuter, har ingen reaktion uppstått kan du gå vidare med att droppa oljan i munnen. Uppstår inga biverkningar kan du fortsätta att öka dosen i små steg under några dagar. När du är upp i den rekommenderade dosen utan några biverkningar kan du ta den under en månads tid. Därefter kan du gradvis öka din dos månad för månad tills du upplever att maximal effekt är uppnådd.